rotslide

 

ROT-avdraget gäller för takarbeten

Sedan flera år tillbaka gäller ROT-avdraget för den som äger ett hus och vill byta ut eller renovera taket. Här är vad som gäller för dig som vill få skatterabatt med ROT när du genomför ett takarbete.

 

Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.

Följande förändringar har beslutats

 • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
 • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.  
 • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
 • Rutavdrag för matlagning slopas.

Avdrag på arbetskostnad för rotarbeten sänks

Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

Om du till exempel har fakturerat 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr. Detta gäller för de rotarbeten som din köpare betalar den 1 januari 2016 eller senare.

 

Godkända takarbeten och relaterade arbeten

Du får göra ROT-avdrag när du anlitar hantverkare som utför:

 • Renovering av befintligt tak.
 • Läggning av nytt tak, takomläggning.
 • Avdraget gäller oavsett taktyp (plåt, papp, betong, pannor, shingel, vass, eternit, med mera).
 • Takarbeten på garage eller motsvarande är endast godtagbara för ROT om sidobyggnaderna sitter ihop med huvudfastigheten genom exempelvis en förbindande dörr.
 • Takarbeten på bostadsrätt är inte godkänt ROT-avdrag.
 • Restaurering, målning eller annan förbättrande åtgärd på tak är godtagbart ROT-avdrag.
 • Rivning av gammalt tak ger rätt till ROT-rabatten förutsatt att rivningen är för att bereda utrymme åt nytt tak.
 • Att genomföra en takhöjning för att exempelvis bygga till en extra våning ger rätt till ROT, liksom andra arbeten där hela eller delar av fasaden och/eller taket påverkas.
 • Installation av takfönster, arbeten på skorsten eller andra takrelaterade jobb är även de godkända ROT-arbeten.
 • Faller ditt takarbete utanför någon av ovanstående punkter? Hör med takläggarna du tar in dina offerter från för att säkerställa att jobbet du gör på ditt tak ger ROT-avdrag.

 

Mer om ROT-avdrag


                                                                

 

Go to top

Fråga oss
1000 characters left