Taktvätt & Takbehandling

Varför tvättar man taket?

Den vanligaste orsaken att tvätta taket är kanske av estetiska skäl, smuts leder normalt ej till skador. Mossa, alger och lav kan dock innebära att fukt finns kvar på taket vilket kan leda till sprickbildning på sikt om du har tegel eller betongtak. Med taktvätt kan du förebygga detta och även minimera risken för frostsprängningar för att förlänga takets livslängd.

Högtryckstvätt av tak

Det råder delade meningar om lämpligheten att tvätta tak med högtryck. Rent generellt så är högtryckstvätt effektivt, energisnålt och miljövänligt. Det gäller speciellt vid taktvätt eftersom kallt vatten och inga kemikalier alls används. Däremot är det viktigt att utföraren är en yrkesman, utbildad på både högtryckstvätt i allmänhet och takarbete i synnerhet. Tak skall tvättas med anpassat tryck och flöde. Stor vikt skall läggas vid val av munstycken, vinkel på strålen och arbetsmetod. När en högtryckstvätt av tak utförs på rätt sätt är det snabbt, snyggt och säkert!

Kontakta oss

Boka en kostnadsfri takbesiktning!

Icopol (1)